2012

VE DNECH 13.4. – 15.4.2012 SE V SEDLNICÍCH USKUTEČNILO UDĚLOVÁNÍ 

CENY MIROSLAVA MORAVCE 2012

 

Organizační výbor CMM ve složení:

 • Valérie Zawadská – královna českého dabingu a Sněženkového království
 • Jiří Práger -  rytíř českého dabingu a Sněženkového království
 • František Jordánek – starosta obce Sedlnice a správce Sněženkového království 

se rozhodli na základě dosavadní práce na úseku dabingu ve filmech určených dětem a mládeži udělit za rok 2011 a 2012 v rámci Ceny Miroslava Moravce titul :

 • Princ českého dabingu:  Filipu Jančíkovi /herec,dabér, režisér dabingu/
 • Princ českého dabingu : Liboru  Hruškovi /herec, dabér/
 • Princezna: Viktorii Taberyové /dabérka/
 • Princezna: Terezii Taberyové /dabérka/
 • Dvorní dáma: Zuzaně Schulzové /dabérka, režisérka dabingu/
 • Rytíř českého dabingu : Olze Walló (režisérka dabingu, spisovatelka)
 • Rytíř českého dabingu :  Ladislavu Županičovi /herec, dabér/
 • Trubadúr Sněženkového království: Bobu Frídlovi
 • Mluvčí Sněženkového království a CMM: Janu Tunovi

 

 

PROGRAM CENY MIROSLAVA MORAVCE 2012

Pátek 13.4.2012

9:00        

 • ZŠ SEDLNICE v KIC Sněženka 
 • Beseda  s přizvanými herci na téma  „Co je to dabing?“
 • Výstava výtvarných a literárních prací dětí školy, včetně prezentace některých literárních děl samotnými tvůrci.
 • Vyhodnocení děl (hodnotí komise složená z herců CMM)
 • Účast v literární soutěži kategorie Báseň, účastníků 24.
 • Účast ve výtvarné soutěži (kategorie Kresba, Koláž).  

11:00     

 • ZŠ ŠENOV U NJ 
 • Beseda s přizvanými herci na téma  „Co je to dabing?“
 • Výstava výtvarných a literárních prací dětí školy, včetně prezentace některých básní samotnými tvůrci.
 • Vyhodnocení děl (hodnotí komise složená z herců CMM)
 • Účast v literární soutěži kategorie Vyprávění, účastníku 11.
 • Účast ve výtvarné soutěži (kategorie Kresba, Koláž).

16:00 

 • Neformální přijetí nově nominovaných.                                                         

20:00    

 • "JAK JIŘÍ PRAGER KE KRTEČKOVI PŘIŠEL"
 • Setkání občanů s herci nominovanými v prvním i druhém ročníku Ceny Miroslava Moravce. Uvádí Jiří Prager. Vystoupí skupina Medicimbal, Magna Mystedria - mužský pěvecký sbor.

 

Sobota 14.4.2012

10:00      

 • Neveřejné jednání nominovaných herců.                                                                        

Program :

 • - přidělení inspekcí na kulturně společenských akcích v letech 2O12 a 2013
 • - projednání – zvážení možnosti výzvy distributorům filmů na DVD nosičích, aby se na přebalech titulů tiskla jména českých herců, kteří se na dabingu podíleli, včetně vyjmenování hlavních rolí a těch herců, které hlasově přemluvili.                 

12:00       

 • ÚČASTNÍCI CMM  NA NÁVŠTĚVĚ  - ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE NOVÁ HORKA
 • Přiblížení dabérské práce zdravotně hendikepovaných osobám.

15:00   

 • ÚČASTNÍCI CMM NA NÁVŠTĚVĚ V DĚTSKÉM DOMOVĚ PŘÍBOR

18:30      

 • SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL PŘEDÁVÁNÍ CEN MIROSLAVA MORAVCE
 • Udělení titulů princů, princezen, rytířů a dvorních dam Ceny Miroslava Moravce. Uvádí Aleš Cibulka.
 • Komponovaný zábavný program s vyhlášením literární a výtvarné soutěže dětí ZŠ.

20:00            

 • BÁL VÍTĚZŮ

 

POZNÁMKA: Od 18:00 hod. vystoupí - Porta Temporis, Magna Mysteria, Bob Frídl, Historika, C.K. řadový pěší pluk č.29. Laudon, děti ZŠ Sedlnice.

 

Neděle 15.4.2012

11:00

 • Vyhodnocení akce a společný oběd, odjezd

 

Fotogalerie oceněných v roce 2012

Libor HruškaFilip JančíkZuzana Schulzová

                           Libor Hruška                                     Filip Jančík                                        Zuzana Schulzová   

 

Viktorie TaberyováOlga WallóTerezieTaberyová

                                  Viktorie Taberyová                         Olga Walló                               Terezie Taberyová

 

Ladislav Županič

Ladislav Županič

 

aktualizováno: 30.09.2021 12:36:01